Gå til hovedindhold

Revisorerklæring til brug for ansøgning om varebilstilladelser

Som transportvirksomhedens revisor skal du benytte denne blanket til at dokumentere, at ansøger opfylder kravene til egenkapital ved ansøgning om varebilstilladelser, yderligere varebilstilladelser eller fornyelse heraf.