Gå til hovedindhold

Tempo 100-godkendelsesattest for bus med udenlandske nummerplader

Blanketten benyttes af synsvirksomheder til udstedelse af Tempo 100-godkendelsesattest for bus med udenlandske nummerplader.

Start

Hav følgende parat

Du bør have de nødvendige tekniske oplysninger om bussen klar, så du nemt kan udfylde blanketten.

  • Bussens registreringsnummer og nationalitet (som de registrerede oplysninger).

  • Bussens mærke og stelnummer (som de registrerede oplysninger).

  • Oplysning om dato for bussens registrering første gang (som den registrerede oplysning). Registreringsdatoen bestemmer, hvilke særlige tekniske krav bussen skal opfylde, herunder:

  • om bussen skal være udstyret med godkendte sikkerhedsseler og seleforankringer ved alle siddepladser og kørestolspladser og samtidigt opfylde de tekniske krav i ECE-regulativ 107-02 eller EF-direktiv 2001/85 og direktiv 97/27.

  • eller om bussen skal opfylde de tekniske krav, som er anført i bekendtgørelsens bilag 1

  • og endeligt om bussen skal være udstyret med en hastighedsbegrænser, der er indstillet, så hastigheden ikke kan overstige 100 km/h.

Sådan udfylder du blanketten

Alle felter med * udfyldes med de faktiske oplysninger om bussen og dens udstyr.

Hvis der er fejl i udfyldelsen, kan du ikke komme videre, før fejlen er rettet.

Når du har gennemset opsummeringen og trykket Send, skal du vælge at modtage en kvittering. Herefter modtager du en e-mail med Tempo 100-godkendelsesattesten på engelsk til den oplyste e-mailadresse. Der udstedes således ikke en godkendelsesattest på dansk.

Når du har modtaget e-mailen, skal du printe og udlevere godkendelsesattesten.

Rettelser og tilføjelser på attestens data medfører, at godkendelsesattesten er ugyldig.