Gå til hovedindhold

Nævnenes hus

Nævnenes hus leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Det drejer sig om:

 • Revisornævnet
 • Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere
 • Konkurrenceankenævnet
 • Klagenævn for udbud
 • Erhvervsankenævnet
 • Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige 
 • Forbrugerklagenævnet
 • Ankenævn for søfartsforhold
 • Natur- og Miljøklagenævnet
 • Energiklagenævnet
 • Teleklagenævnet
 • Tvistighedsnævnet og Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomhe

Se myndighedens indberetninger

Nævnenes hus

Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

Alle indberetninger

 • Klag til Natur- og Miljøklagenævnet - for virksomheder
  Her kan du oprette klager og se eksisterende klager, der vedrører afgørelser truffet om f.eks. naturarealer, jordforurening, industrisager og godkendelse af husdyrbrug. Klager til Natur- og Miljøklagenævnet over disse afgørelser oprettes her.