Gå til hovedindhold

Nævnenes hus

Nævnenes hus leverer sekretariatsbistand til en række uafhængige domstolslignende nævn. Det drejer sig om:

 • Ankenævnet for Søfartsforhold
 • Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
 • Byfornyelsesnævnene
 • Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet
 • Det Psykiatriske Patientklagenævn
 • Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere
 • Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Bygningssagkyndige 
 • Energiklagenævnet
 • Erhvervsankenævnet
 • Konkurrenceankenævnet
 • Klagenævn for Udbud
 • Miljø- og Fødevareklagenævnet
 • Planklagenævnet
 • Revisornævnet
 • Teleklagenævnet
 • Tvistighedsnævnet 

Se myndighedens indberetninger

Nævnenes hus

Toldboden 2
8800 Viborg

Telefon: 72 40 56 00

mandag - fredag 9 - 15

Alle indberetninger

 • Klageportalen for Nævnenes Hus
  På klageportalen for Nævnenes Hus kan du: - Følge dine klagesager ved Forbrugerklagenævnet, herunder Center for Klageløsning - Indsende og følge dine klager ved Planklagenævnet - Indsende og følge dine klager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet