Gå til hovedindhold

Ansøgning om statslige projekter på jernbane og VVM

Ansøg om etablering, udvidelse eller ændring af en statslig jernbane.

Start

Hav følgende parat

  • Kort med indtegnet projekt i målestok 1:10.000 eller 1: 5.000 
  • Tidsplan
  • Eventuelle fuldmagter
  • NemID

Du kan finde yderlig vejledning til ansøgningen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Hvordan logger jeg ind

Du skal logge ind med NemID medarbejdersignatur for at udfylde ansøgningen. Hvis du er 100% tegningsberettiget i din virksomhed kan du benytte dit personlige NemID, som så fungerer som privat NemID til erhverv.

Når du logger ind, bliver du automatisk identificeret som ansat i virksomheden med virksomhedens navn og CVR-nr. og dit navn.

Ansøger du på vegne af andre, f.eks. som rådgiver, skal du logge ind med dit eget NemID for erhverv. I ansøgningen bliver du registreret som rådgiver for ansøger, hvorefter du kan indtaste oplysninger om den virksomhed eller person, som du ansøger på vegne af.

Læs mere om hvordan du logger ind

Mere information

Du skal bruge denne ansøgning, hvis du ansøger om etablering, udvidelse eller ændring af en statslig jernbane. 

På baggrund af de oplysninger, du indtaster i blanketten, vil styrelsen kunne vurdere, hvorvidt der skal laves en VVM-redegørelse eller ej.

Hvad er en VVM-redegørelse

VVM står for Vurdering af Virkning på Miljøet. Det er en procedure, myndigheden skal bruge, inden der kan gives tilladelse til et projekt for at sikre, at miljøet ikke tager skade, hvis projektet gennemføres.

For nogle typer af projekter skal der altid laves en VVM-redegørelse, hvilket betyder, at projektet automatisk er VVM-pligtigt. Et projekt er automatisk VVM-pligtigt, hvis det drejer om anlæg af ny jernbane.

Ved alle andre projekter afgør styrelsen om der skal laves en VVM-redegørelse. Efter at vi har modtaget din ansøgning, hører styrelsen andre myndigheder om de miljømæssige forhold omkring projektet. Derefter laver styrelsen en såkaldt screening af alle oplysninger om miljøet. På baggrund heraf træffer styrelsen en afgørelse om hvorvidt der skal laves en VVM-redegørelse.