Gå til hovedindhold

Mit virk >

Sådan indberetter I for jeres medarbejdertyper

I overgangsåret skal I indberette for timelønnede, fratrådte funktionærer og funktionærer i fortsat ansættelse.

Der er forskel på, hvordan I skal indberette for jeres medarbejdertyper i overgangsåret fra 1. september 2019-31. august 2020:

Timelønnede medarbejdere

En timelønnet er en medarbejder, der optjener feriepenge og som ikke er omfattet af funktionærloven.

For timelønnede medarbejdere, skal I indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som I plejer. Så sender FerieKonto eller Feriepengeinfo automatisk indberetningerne for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Fratrådte funktionærer

En funktionær er en medarbejder, der har ret til løn under ferie.

Hvis en medarbejder med ret til løn under ferie stopper mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal medarbejderen indberettes som 'fratrådt funktionær'.

I skal indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo, hvor I angiver optjeningsår 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret. Så sender FerieKonto eller Feriepengeinfo automatisk indberetningerne for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Har I indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en medarbejder, som stopper i løbet af overgangsåret, skal I trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som fratrådt funktionær.

Funktionærer i fortsat ansættelse

Hvis en medarbejder med ret til løn under ferie arbejder samme sted før og efter den 1. september 2020, er medarbejderen i denne sammenhæng 'funktionær i fortsat ansættelse'.

I skal indberette 12,5 pct. af den ferieberettigede løn (her er ferietillæg indeholdt) direkte til Lønmodtagernes Feriemidler i nye felter i eIndkomst. I bestemmer selv, om I vil indberette på én gang eller løbende i overgangsåret.

Har I indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en medarbejder, som stopper i løbet af overgangsåret, skal I trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som fratrådt funktionær.

 

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.