Gå til hovedindhold

Mit virk >

Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på spørgsmål om indberetning af ferie for overgangsåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvordan indberetter jeg feriepenge for overgangsåret?

Du skal indberette i eIndkomst, som du plejer. Her kan du læse, hvordan du indberetter feriepenge i eIndkomst:

Du skal kontakte Skattestyrelsen, hvis du har spørgsmål til eIndkomst.
Hvis du bruger et lønservicebureau eller lønsystem i dag, kan du kontakte dem, hvis du har brug for hjælp til at indberette.

Hvorfor skal jeg indberette for alle medarbejdere i overgangsåret?

Du skal indberette for alle medarbejdere, fordi ferie, der er optjent fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, ikke skal holdes som normalt. Alle lønmodtagere får den optjente ferie fra overgangsåret indbetalt til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden forvalter pengene og udbetaler dem, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

På den måde undgår I at udbetale op til ti ugers ferie på ét enkelt år, og lønmodtagerne kan holde op til fem ugers betalt ferie i overgangsåret, som de plejer.

Hvornår kan jeg indberette for overgangsåret?

Du kan indberette for overgangsåret fra august 2019. Du kan indberette løbende i forbindelse med hver lønafregning i overgangsåret.

Hvad gør jeg, hvis lønperioden går hen over overgangsåret?

Feriepenge, der er optjent i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler via eIndkomst. Det er slutdatoen for lønperioden, der afgør, om indberetningen skal til Lønmodtagernes Feriemidler eller ej.

Hvis lønnen fx vedrører en periode fra den 15. august 2019 til den 15. september 2019, skal den indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis lønnen vedrører en periode fra den 15. august 2020 til den 15. september 2020, skal den ikke indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler.

Det er derfor en god idé ikke at indberette for lange optjeningsperioder henover overgangsårets start og slut, så feriepengene modtages rigtigt.

Hvordan skelner jeg mellem ansættelsestyper i overgangsåret?

Du skal skelne mellem tre medarbejdertyper: Funktionær i fortsat ansættelse, fratrådte funktionærer og timelønnede.

Funktionær i fortsat ansættelse
En medarbejder med løn under ferie, hvor ansættelsesforholdet ikke slutter før den 1. september 2020, skal indberettes som 'funktionær i fortsat ansættelse'.

Hvis en ansættelse starter efter den 1. september 2020 – altså efter overgangsåret er slut - skal I ikke indberette ferie for ansættelsen.

Ansættes en medarbejder i overgangsåret, er medarbejderen 'funktionær i fortsat ansættelse', hvis han/hun stadig er ansat den 1. september 2020.

Du skal indberette 12,5 pct. af den ferieberettigede løn (her er ferietillæg indeholdt) for en funktionær i fortsat ansættelse. Indberetningen skal ske direkte til Lønmodtagernes Feriemidler i nye felter i eIndkomst.

Fratrådt funktionær
Hvis en medarbejder stopper mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal medarbejderen indberettes som 'fratrådt funktionær'.

Hvis I allerede har lavet indberetninger til overgangsåret for medarbejderen som 'funktionær i fortsat ansættelse', skal indberetningerne trækkes tilbage, og I skal indberette ferien igen som fratrådt funktionær.

Du skal indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo for en fratrådt funktionær, hvor du angiver optjeningsår 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret. FerieKonto eller Feriepengeinfo sender så indberetningen for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Timelønnet
Hvis en medarbejder optjener feriepenge, som han/hun kan få udbetalt, når ferien skal holdes, er medarbejderen 'timelønnet' med ret til 12,5 pct. af sin løn som feriepenge.

Du skal indberette til FerieKonto eller Feriepengeinfo, som du plejer for en timelønnet. FerieKonto eller Feriepengeinfo sender så indberetningen for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis du bruger et lønservicebureau eller lønsystem, kan du kontakte dem, hvis du har brug for hjælp til at indberette.

Kan jeg løbende se, hvad jeg har indberettet?

Ja, i selvbetjeningsløsningen på Virk.dk, kan du se og rette de indberetninger, du har lavet for overgangsåret.

Skal jeg stadig indberette til FerieKonto og Feriepengeinfo for overgangsåret?

Hvis du plejer at indberette ferie for dine medarbejdere til FerieKonto eller Feriepengeinfo, skal du fortsætte med at gøre det i overgangsåret. FerieKonto og Feriepengeinfo sørger for at sende indberetninger, der vedrører overgangsåret, videre til Lønmodtagernes Feriemidler.

Vær dog opmærksom på, at feriepenge, der er indberettet til Feriepengeinfo med jer selv som udbetaler, skal indberettes før skat fra den 1. september 2019.

Hvis du bruger et lønservicebureau eller lønsystem, kan du evt. tale med dem om, hvordan du skal indberette.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.