Gå til hovedindhold

Mit virk >

Nye frister fra 1. september 2020

Der kommer nye indberetnings- og betalingsfrister til Feriepengeinfo og FerieKonto fra den 1. september 2020.

Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, skal feriepenge være til rådighed for medarbejderne hurtigst muligt efter optjening. Det betyder, at I skal indberette og betale ferie for jeres medarbejdere til Feriepengeinfo og FerieKonto efter andre frister, end I gør i dag.

Husk, at det kun er i overgangsåret, at I skal indberette ferie for medarbejdere med løn under ferie, der stadig er ansat hos jer.

Indberetningsfrist for fratrådte funktionærer

I skal indberette ferie til FerieKonto eller Feriepengeinfo for fratrådte medarbejdere med løn under ferie den sidste bankdag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Eksempel

Medarbejder fratræder den 31. marts 2021. Indberetningsfristen er den 31. marts 2021. Indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.


Klik på billedet for større visning

Betalingsfrist for fratrådte funktionærer

Fristen for betaling til FerieKonto bliver samme dag som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal I senest betale på sidste bankdag inden fristen.

I kan derfor opleve, at I skal betale til FerieKonto hver 14. dag.

Indberetningsfrist for timelønnede

For timelønnede medarbejdere skal I indberette ferie den sidste dag i den halve måned, hvor lønperioden slutter + en halv måned.

Hvis lønperioden fx slutter senest den 15. i en måned, skal I indberette inden udgangen af samme måned.
Hvis lønperioden slutter senest ved udgangen af en måned, skal I indberette senest den 15. i den efterfølgende måned. Fristen vil derfor altid være den 15. eller den sidste dag i måneden.

Eksempel

Lønperioden slutter den 10. marts 2021. Indberetningsfristen er den 31. marts 2021. Indbetalingsfristen til FerieKonto er den 31. marts 2021.


Klik på billedet for større visning

Betalingsfrist for timelønnede

Fristen for betaling til FerieKonto bliver samme dag som indberetningsfristen. Hvis indberetningsfristen falder på en søndag eller helligdag, skal I senest betale på sidste bankdag inden fristen.

I kan derfor opleve, at I skal betale til FerieKonto hver 14. dag.

 

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.