Gå til hovedindhold

Mit virk >

Indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler

I kan vælge, om I vil betale feriepengene til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme, eller først betale i takt med, at medarbejderne når folkepensionsalderen.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, som forvalter pengene, indtil lønmodtagerne får dem udbetalt, når de når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet. Fristen for at angive, at I vil beholde pengene i virksomheden er den 31. august hvert år.

Der er 3 valgmuligheder for betaling til Lønmodtagernes Feriemidler:
1.    Betal hele beløbet for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler med det samme i 2021

2.    Behold pengene mod en årlig indeksering og betal i takt med, at medarbejderne får opsparingen udbetalt

3.    Lav en kombination, hvor I betaler for nogle medarbejdere, men ikke for andre. Det kan I gøre hvert år.

I kan fortsat vælge at beholde pengene i virksomheden, selvom en medarbejder skifter job.

Tag stilling til betaling i 2021

I sommeren 2021 skal I første gang tage stilling til, hvordan I vil betale til Lønmodtagernes Feriemidler. Samtidig skal I betale for de medarbejdere, der allerede har nået folkepensionsalderen eller forladt arbejdsmarkedet. I juli 2021 får I første gang den årlige opkrævning fra Lønmodtagernes Feriemidler.

Hvis I vælger at beholde pengene i virksomheden – helt eller delvist – er det mod en årlig indeksering, der beregnes på baggrund af det beløb, I har valgt at beholde. Indekseringen afspejler lønudviklingen det foregående år og fastsættes én gang årligt inden den 31. maj. Det koster altså noget at beholde pengene i virksomheden.

I skal derefter hvert år bekræfte, at I fortsat vil beholde pengene. Samtidig skal I betale for de medarbejdere, der har fået pengene udbetalt i løbet af det sidste år. Det vil ske, indtil I ikke længere har en forpligtelse overfor Lønmodtagernes Feriemidler.

Bemærk, at selvom I har valgt at beholde pengene i virksomheden, kan I altid vælge at betale pengene, fx når en medarbejder fratræder.

OBS: Feriepenge, der er indberettet til FerieKonto eller en anden feriekasse, skal I dog betale, som I plejer efter de kendte frister. Så overfører FerieKonto eller feriekassen indbetalingen til fonden.

Læs mere om Lønmodtagernes Feriemidler:

Manglende betaling til Lønmodtagernes Feriemidler

Vær opmærksom på, at hele jeres udestående til fonden bliver opkrævet, hvis:

  • I ikke betaler de forfaldne beløb inden den årlige frist
  • I ikke angiver, at ville beholde pengene i virksomheden.

Hvis de forfaldne beløb ikke betales inden fristen, overdrager fonden det samlede krav til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som betaler midlerne til fonden. Herefter fortsætter LG opkrævning og inddrivelse af de forfaldne krav.

Bemærk, at selvom I angiver at ville beholde pengene i virksomheden, skal I stadig hvert år betale for de medarbejdere, der har nået folkepensionsalderen.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.