Gå til hovedindhold

Mit virk >

Hvad ændrer sig for mine medarbejdere?

Medarbejderne kan fremover holde ferie i takt med, de optjener den. Desuden bliver de feriepenge, de optjener i overgangsåret, til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler.

Fra den 1. september 2020 optjener alle medarbejdere fortsat 2,08 feriedage hver måned - men nu fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Ferien kan holdes fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder).  

Ferie, som medarbejderne optjener i overgangsåret fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, skal ikke udbetales, men bliver til en ny opsparing hos Lønmodtagernes Feriemidler. Fonden udbetaler opsparingen, når medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader arbejdsmarkedet.

Ferie i overgangsåret

I overgangsåret kan de fleste medarbejdere fortsat holde ferie, som de plejer. Fra 1. maj 2020-31. august 2020 har jeres medarbejdere mulighed for at holde ferie med de feriedage, de optjener i perioden 1. januar 2019-31. august 2019. Det kan blive op til 16,64 feriedage. Hertil kan komme overførte feriedage fra tidligere år. Når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020, kan de holde ferie i takt med, at de optjener den. Det betyder, at medarbejderne stadig kan holde op til 25 dages betalt ferie i overgangsåret, ligesom de plejer. 

Hvis en medarbejder ønsker at holde mere end tre ugers ferie i sommeren og efteråret 2020, er det en god idé, at medarbejderen gemmer ferie fra det foregående år, så det kan bruges fra den 1. maj 2020.

Ferie, som ikke er brugt den 31. august 2020, overføres automatisk til det nye ferieperiode, som starter den 1. september 2020.

Nye på arbejdsmarkedet har mulighed for at få op til 8,4 feriedage udbetalt fra Lønmodtagernes Feriemidler. Det har dog ingen indflydelse på, hvordan I skal indberette og indbetale til fonden.

Feriehindringer kan kun overføres

En medarbejder kan fra den 1. september 2020 kun få feriedage, der ikke kan holdes pga. en feriehindring, overført til et senere tidspunkt. Feriepengene kan ikke længere udbetales ved feriehindring.

Hvis feriehindringen er pga. sygdom eller barsel, vil feriedagene dog kunne udbetales til medarbejderen efter næste ferieafholdelsesperiode.

5. ferieuge kan udbetales eller overføres

Medarbejdere kan søge om at få 5. ferieuge udbetalt eller overført fra udgangen af ferieåret (31. august).

Hvis den 5. ferieuge ikke er afholdt, overført eller udbetalt, inden ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december, bliver den automatisk udbetalt i marts måned. Det kræver dog, at medarbejderen har været fuldtidsansat i perioden, hvor ferien er optjent.

Udbetaling af småbeløb udgår

Fra den 1. september 2020 kan medarbejdere ikke længere få en række småbeløb udbetalt.

Det drejer sig om:

  • Udbetaling af beløb under 1.500 kr. ved ferieårets start
  • Udbetaling af beløb under 2.250 kr. ved ferieårets udgang
  • Udbetaling af beløb under 750 kr. ved fratrædelse.
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.