Gå til hovedindhold

A/S, ApS eller IvS

Som arbejdsgiver har du mulighed for at søge refusion ved dine ansattes sygdom, hvis du tegner sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende med ansatte i din virksomhed, har du som arbejdsgiver mulighed for at tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med dine ansattes sygdom. Forsikringen dækker fra den ansattes 2. fraværsdag og koster 0,74 % af den samlede lønudgift i 2019.

A/S, SMBA, IVS eller ApS

Er du ejer af en virksomhed med ovenstående virksomhedsformer, bliver du betragtet som lønmodtager i eget firma. Forsikringen vil derfor gælde både ejere og medarbejdere.

Du kan tegne en forsikring, hvis

  • din lønudgift som arbejdsgiver i det foregående kalenderår ikke overstiger en lønudgift på 7.621.250 kr. (1750 x det højeste sygedagpengebeløb pr. uge 4.355 kr.). Pr. 1. januar 2019 er højeste sygedagpengebeløb 4.355 kr. pr. uge og 117,70 kr. pr. time.
  • du som arbejdsgiver har et aktivt SE-/CVR-nummer.
  • du som arbejdsgiver ikke modtager offentlige midler, som overstiger 50 % af driftsudgifterne. Det er her uden betydning, om de offentlige midler bliver udbetalt direkte til arbejdsgiveren eller til en ansat som støtte til betaling for en ydelse hos arbejdsgiveren.
Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.