Gå til hovedindhold

Pris for private arbejdsgivere

For 2019 udgør prisen for arbejdsgiveren 0,74 % af virksomhedens samlede lønudgift.

Opkrævning for nytilmeldte

Den første opkrævning, der bliver sendt ud ved tilmelding til forsikringsordningen, kan indeholde mere end en halvårlig præmie.

Nytilmeldte vil efter oprettelse i forsikringsordningen modtage et optagelsesbrev, hvorefter der vil blive udsendt en opkrævning. Opkrævningen vil enten blive sendt som indbetalingskort med Digital Post til virksomheden eller via elektronisk indbetalingskort til din netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

Betales opkrævningen ikke til tiden, vil forsikringen automatisk blive udmeldt pr. forfaldsdato på fakturaen. Der vil efterfølgende blive udsendt en restance, som dækker den aktive forsikringsperiode.

OBS: Der bliver ikke udsendt rykkere til nytilmeldte

Hvornår skal forsikringen betales?

Forsikringen bliver opkrævet i løbet af kalenderåret som en foreløbig præmie i 2 halvårlige rater. Opkrævningerne bliver udsendt i december og juni måned med betalingsfrist i  januar/juli. Opkrævningen vil enten blive sendt som indbetalingskort med Digital Post til virksomheden eller via elektronisk indbetalingskort til din Netbank.
Ved overskridelse af betalingsfristen bliver der pålagt et gebyr på 2 % af det skyldige beløb.
OBS: modtager du elektronisk opkrævning i din Netbank, skal du være opmærksom på, at rykkerskrivelse samt restance også vil blive udsendt elektronisk.

Betales rykkerskrivelsen ikke til tiden, vil forsikringen automatisk blive udmeldt ved udgangen af henholdsvis  februar/august.
Der vil efterfølgende blive udsendt en restance, der dækker den aktive forsikringsperiode.

Årsregulering

Den endelige præmie for forsikringsåret bliver afregnet det efterfølgende år i juni måned på grundlag af de endelige lønudgifter, som Udbetaling Danmark modtager fra Skattestyrelsen.

Har du en aktiv forsikring, vil årsreguleringen indgå i 2. halvårs opkrævning, som udsendes i juni måned.

Såfremt du er udmeldt efter den 31. december i det foregående forsikringsår, vil du modtage en separat årsregulering i juni måned.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.