Gå til hovedindhold

Pris for selvstændige erhvervsdrivende

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag eller fra 3. fraværsdag kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Priser

Priser gældende for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2021.

For type 1-forsikring fra 3. fraværsdag:
Minimumsats 2.208 kr.
Maksimumsats 3.312 kr.

For type 2-forsikring fra 1. fraværsdag:
Minimumsats 3.408 kr.
Maksimumsats 5.112 kr.

Opkrævning for nytilmeldte

Nytilmeldte vil efter oprettelse i forsikringsordningen modtage et optagelsesbrev, hvorefter der sendes en opkrævning. Opkrævningen vil enten blive sendt med Digital Post eller via elektronisk indbetalingskort i din netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

Nytilmeldte, der tilmelder sig  mindre end 8 uger inden den 31. marts, vil modtage én samlet opkrævning for det nuværende år og kommende år.

Betales opkrævningen ikke til tiden, vil forsikringen automatisk blive udmeldt pr. forfaldsdato på fakturaen. Der vil efterfølgende blive udsendt en restance, som dækker den aktive forsikringsperiode.

For selvstændige erhvervsdrivende, der optages i sygedagpengeforsikringen i perioden fra den 18. marts 2020 til den 1. juli 2020, opkræves den første præmie også i juli måned. Denne præmie vil dække perioden fra den selvstændige er optaget i forsikringen og frem til den 31. marts 2021. Der vil også her være en betalingsfrist på fire uger.

OBS: Der bliver ikke udsendt rykkere til nytilmeldte.

Tidspunktet for betaling af årsopkrævning

Forsikringen skal betales forud i marts måned og inden 4 uger fra datoen på opkrævningen.

Betales præmien ikke til tiden, udsendes en rykker for betaling af præmien. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Præmie og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkerskrivelsen.

Betales rykkerskrivelsen ikke til tiden, vil forsikringen automatisk blive udmeldt med virkning 31. maj.
Der vil efterfølgende blive udsendt en restanceopkrævning, der dækker den aktive forsikringsperiode. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Årsopkrævningen vil enten blive sendt med din digitale post eller som elektronisk indbetalingskort i din Netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

OBS: modtager du elektronisk opkrævning i din Netbank, skal du være opmærksom på, at rykkerskrivelse samt restance også vil blive udsendt elektronisk.

OBS: Tidspunktet for betaling af årsopkrævning udskydes

Selvstændige erhvervsdrivende, der har tegnet en sygedagpengeforsikring, opkræves normalt præmien i marts måned for det kommende år (perioden fra den 1. april til den 31. marts). Udbetaling Danmark vil først udsende denne opkrævning i juli måned med en betalingsfrist på fire uger.

Betales forsikringen ikke til tiden, udsendes en rykker for betaling af forsikringen. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Forsikringen og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkerskrivelsen.

Betales rykkerskrivelsen ikke rettidigt, vil forsikringen automatisk blive udmeldt med virkning den 30. september 2020. Der vil efterfølgende blive udsendt en restanceopkrævning, der dækker den aktive forsikringsperiode. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Årsopkrævningen vil enten blive sendt til din digitale post eller som elektronisk indbetalingskort i din Netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

OBS: modtager du elektronisk opkrævning i din Netbank, skal du være opmærksom på, at rykkerskrivelse samt restance også vil blive udsendt elektronisk.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.