Gå til hovedindhold

Behandling af personoplysninger

Her kan du læse, hvilke oplysninger Udbetaling Danmark behandler, hvordan vi behandler dem, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark uden en sag

Hvis du kontakter Udbetaling Danmark om sygedagpengeforsikring uden at have en sag, registrerer de din henvendelse, herunder typisk dit navn og telefonnummer.

Hvis du senere får en sag om sugedagpengeforsikring, får du nærmere besked om, hvilke typer af oplysninger der indgår i behandlingen af din sag.

Hvilke oplysninger behandler Udbetaling Danmark?

Når du søger om optagelse i sygedagpengeforsikringsordningen giver du samtykke til, at Udbetaling Danmark behandler en række oplysninger om dig. Disse oplysninger kaldes personoplysninger.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag.

Udbetaling Danmark behandler de personoplysninger, der indgår i din ansøgning og i din sag. Det kan fx være oplysninger om din økonomi og arbejdsvilkår med videre, som Udbetaling Danmark får fra fx kommunen. Udbetaling Danmark indhenter og behandler kun de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din sag. Formålet er at sikre, at du får den ydelse, du har ret til.

Hvordan behandler Udbetaling Danmark dine personoplysninger?

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger med andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt for at behandle din sag, eller når de i øvrigt har pligt til det.

Udbetaling Danmark behandler dine oplysninger på baggrund af Udbetaling Danmark-loven og andre love.

Udbetaling Danmark kan videregive oplysninger om dig til andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og private, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne, eller som Udbetaling Danmark samarbejder med. Udbetaling Danmark kan få, dele og samkøre en række oplysninger uden at spørge dig. 

Udbetaling Danmark kan:
•    dele oplysninger med kommunen for at omregne, modregne, lave anden opfølgning eller kontrollere udbetaling af ydelser, du eventuelt ikke har ret til.
•    få økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og Udbetaling Danmark kan få kommunen til at kontrollere dine lønudbetalinger.
•    få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.

Hvis Udbetaling Danmark eller kommunen har oprettet en sag for at kontrollere, om du har ret til andre ydelser, kan de dele de nødvendige oplysninger om sagen, fx hvad der bliver undersøgt, og hvilke skridt der er taget i sagen. Det gælder også, hvis sagen er lukket inden for de seneste 6 måneder.

For at kontrollere, at du har ret til at være omfattet af sygedagpengeforsikringsordningen, kan Udbetaling Danmark samkøre egne oplysninger med nødvendige, ikke-følsomme personoplysninger fra andre danske eller udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser, og Udbetaling Danmark kan i visse tilfælde samkøre resultatet med oplysninger fra PostNord eller andre postvirksomheder (profilere).

Hvis Udbetaling Danmark videregiver oplysninger om dig til en myndighed i et tredjeland, sker det ud fra gældende lovgivning og for at sikre, at dine udbetalinger er eller har været korrekte. 
Udbetaling Danmark gemmer dine oplysninger under behandlingen af din sag og sletter dem 5 år efter det år, hvor sagen er afsluttet. Oplysningerne gemmes efter sagens afslutning på grund af regler i forældelses- og arkivloven mv. 
Udbetaling Danmark kan træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling. De automatiske afgørelser træffes fx ved, at Udbetaling Danmark indhenter oplysninger fra offentlige registre, der maskinelt sammenholdes med oplysninger i din sag, og som tilsammen afgør, om du er berettiget til ydelsen.

Hvis du ringer til Udbetaling Danmark, kan du blive spurgt, om Udbetaling Danmark må optage samtalen. Optagelserne bruges alene til uddannelse af medarbejderne og forbedring af kundernes oplevelse. Samtalen optages kun, hvis du siger ja til det. Optagne samtaler slettes efter to måneder, og du kan altid bede om at få slettet samtalen før ved at kontakte Udbetaling Danmark.

Hvilke rettigheder har du?

Du kan på ethvert tidspunkt trække dit samtykke til, at Udbetaling Danmark kan indhente oplysninger om dig, tilbage. Det gør du ved at kontakte Udbetaling Danmark. Trækker du samtykket tilbage, kan det betyde, at du ikke længere kan være omfattet af sygedagpengeforsikringsordningen.

Du kan gøre indsigelse over, at Udbetaling Danmark behandler personoplysninger om dig.

Du kan få kopi af de oplysninger, som Udbetaling Danmark behandler om dig. Du kan også anmode om, at:

  • dine personoplysninger bliver rettet eller slettet
  • oplysningerne bliver sendt til dig eller en anden
  • Udbetaling Danmark sætter behandlingen af oplysningerne i bero.

Endelig kan du gøre indsigelse mod, at Udbetaling Danmark træffer automatiserede afgørelser.

Har du spørgsmål til, hvordan Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på dpo@atp.dk eller på telefon 70 11 12 13. Er du uenig i den måde, Udbetaling Danmark behandler dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.

Vær opmærksom på, at Datatilsynet kun er klageinstans i forhold til behandling af dine personoplysninger, men ikke i forhold til håndteringen af din sag om sygedagpengeforsikring. Hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks håndtering af din sag om sygedagpengeforsikring skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Lovgrundlag

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.