Gå til hovedindhold

Selvstændige

Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med sygdom.

Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du med forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende sikre dig retten til sygedagpenge i de første to uger af en sygefraværsperiode. En sygedagpengeforsikring sikrer dig minimumssatsen for dagpenge i hele sygeperioden, også efter de første to uger.

Har du medarbejdere?

Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du tegne både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

Er der ventetid, før forsikringen træder i kraft?

Du vil blive oprettet i forsikringsordningen fra den dato, hvor Udbetaling Danmark modtager din blanket. Som hovedregel er der en ventetid på seks måneder, før du har ret til sygedagpenge.

Der bliver givet dispensation fra ventetiden, hvis der er tale om et ulykkestilfælde. Det samme gælder, hvis du tilmelder dig inden tre måneder efter ophør af lønindtægt, og du i øvrigt opfylder betingelserne for ret til dagpenge på grundlag af din tidligere beskæftigelse som lønmodtager.

1. eller 3. fraværsdag

Du kan tegne en forsikring, der sikrer dig sygedagpenge fra 1. fraværsdag (type 2-forsikring) eller fra 3. fraværsdag (type 1-forsikring) kombineret med minimum- eller maksimumsatsen.

Minimum- eller maksimumsats

  • Hvis du vælger minimumsatsen, får du udbetalt 2/3 af højeste dagpengebeløb uanset størrelsen af din indtægt.
  • Hvis du vælger maksimumsatsen, bliver udbetalingen af dagpengene beregnet på baggrund af din indtægt, dog er du sikret minimumsatsen. Hvis arbejdsfortjenesten ved den selvstændige erhvervsvirksomhed er ca. 152.706 kr. eller mere, vi du få udbetalt et beløb mellem laveste og højeste dagpengesats (2/3 af højeste dagpengesats).

Vær opmærksom på, at det er kommunen, der beregner og udbetaler sygedagpenge.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.