Gå til hovedindhold

Priser og betingelser

Priser

Priser gældende for perioden 1. april 2017 til 31. marts 2018.

For type 1-forsikring fra 3. fraværsdag:
Minimumsats 1.836 kr.
Maksimumsats 2.754 kr.

For type 2-forsikring fra 1. fraværsdag:
Minimumsats 2.836 kr.
Maksimumsats 4.254 kr.

Opkrævning for nytilmeldte

Nytilmeldte vil efter oprettelse i forsikringsordningen modtage et optagelsesbrev, hvorefter der vil blive udsendt en opkrævning. Opkrævningen vil enten blive sendt til din private digitale postkasse eller via elektronisk indbetalingskort i din netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

Betales opkrævningen ikke rettidigt, vil forsikringen automatisk blive udmeldt pr. forfaldsdato på fakturaen. Der vil efterfølgende blive udsendt en restance, som dækker den aktive forsikringsperiode.
OBS: Der bliver ikke udsendt rykkere til nytilmeldte.

Tidspunktet for betaling af årsopkrævning

Forsikringen skal betales forud i marts måned. Forsikringen skal betales inden 4 uger fra datoen på opkrævningen.

Betales forsikringen ikke til tiden, udsendes en rykker for betaling af forsikringen. Ved udsendelse af rykker skal der betales et gebyr på 50 kr. Forsikringen og rykkergebyr skal betales inden 2 uger fra datoen på rykkerskrivelsen.

Betales rykkerskrivelsen ikke rettidigt, vil forsikringen automatisk blive udmeldt med virkning 31. maj.
Der vil efterfølgende blive udsendt en restanceopkrævning, der dækker den aktive forsikringsperiode. Betales denne opkrævning ikke inden 4 uger fra datoen på opkrævningen, fremsendes det skyldige beløb til inddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden.

Årsopkrævningen vil enten blive sendt til din private digitale postkasse eller som elektronisk indbetalingskort i din Netbank, hvis du har indgået en aftale med din bank om at modtage elektronisk indbetalingskort fra Udbetaling Danmark.

OBS: modtager du elektronisk opkrævning i din Netbank, skal du være opmærksom på, at rykkerskrivelse samt restance også vil blive udsendt elektronisk.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.