Gå til hovedindhold

Værditabsordningen

Værditabsordningen hører under Miljøstyrelsen og administreres af regionerne. Udbetaling Danmark har ansvaret for, at den årlige bevilling overholdes og for at administrere egenbetalingen.

Du skal ansøge hos din region, hvis du ønsker at få oprenset din ejendom. Din region beder herefter Udbetaling Danmark om at disponere et beløb til undersøgelse eller oprensning.

Udbetaling Danmark disponererer efter følgende kriterier:

  • Er der er penge tilbage på bevillingen, disponerer Udbetaling Danmark beløbet.
  • Er der ikke penge, sætter Udbetaling Danmark beløbet på venteliste.
  • Beløb sættes på venteliste i den rækkefølge, ansøgningerne bliver modtaget.

En del af årets bevilling er reserveret til undersøgelser. Derfor er der normalt kun kort ventetid på undersøgelsen.

Hvis en grund skal oprenses, skal grundejeren betale en del af beløbet selv. Denne egenbetaling skal finde sted, når der er afsat midler til oprensning.

Når en oprensning er afsluttet, indsender regionen regnskab til Udbetaling Danmark. Samtidig meddeler regionen, om grunden er afmeldt som forurenet grund. Er der stadig en rest af forurening, kan grunden ikke afmeldes. I så fald får grundejeren sin egenbetaling tilbage med renter.

Her kan du hente Udbetaling Danmarks venteliste for værditabsordningen for den 10. august 2020:

PDF filVenteliste for værditabsordningen

Du kan læse mere om ordningen hos Miljøstyrelsen.