Gå til hovedindhold

Fritagelse for betaling af Finansieringsbidrag

Du har mulighed for at blive fritaget for Finansieringsbidrag (FIB)

Du kan som privat arbejdsgiver søge om at blive fritaget for at betale finansieringsbidrag, hvis du ikke er registreret efter loven om afgift af lønsum m.v., og kun er momsregistreret pga. den omvendte momsafregningspligt.

Hvis Samlet Betaling fritager dig for at betale finansieringsbidrag, får du tilbagebetalt det bidrag, der er omfattet af fritagelsen. Før du kan få tilbagebetalt bidraget, er det en betingelse, at du har indgivet en ansøgning om fritagelse senest 3 år efter, at finansieringsbidraget er blevet betalt.

Fritagelsen sker for et kalenderår ad gangen og kan blive forlænget ved, at arbejdsgiveren inden den 1. maj indsender en fornyet erklæring attesteret af revisoren.

I ansøgningen skal du erklære, at du ikke skal betale finansieringsbidrag, fordi du er blevet momsregistreret pga. den omvendte momsafregningspligt. Fritagelsen gælder kun ved køb af mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tablet-pc'er eller bærbare computere. Du skal oplyse, hvornår produktet er købt og ansøgningen skal underskrives af din revisor.

Ansøgning

Du kan ansøge om fritagelse for at betale finansieringsbidrag ved at udfylde og indsende denne blanket.

Du har pligt til at give Samlet Betaling besked, hvis betingelserne for at være fritaget for betaling af finansieringsbidrag ikke længere er opfyldt.

Print Facebook LinkedIn Twitter Mail Facebook LinkedIn Twitter Mail Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.