Gå til hovedindhold

Genoptag virksomhed

Hvis du vil genoptage en virksomhed, der er sendt til tvangsopløsning i skifteretten, kan du anmode her.

Start

Hav følgende parat

 • Referat fra generalforsamling, hvor der blandt andet er truffet beslutning om, at virksomheden skal genoptages.
 • Nye vedtægter, hvis de er ændret på generalforsamlingen.
 • Liste over legale og reelle ejere og disses ejerforhold.
 • Erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om at kapitalen er til stede, og der ikke er ulovlige kapitalejerlån.
 • Samtykke fra likvidator. Hvis skifteretten allerede har udnævnt en likvidator, skal der vedhæftes samtykke herfra.
 • Årsrapporter, hvor indsendelsesfristen er udløbet, skal være indsendt.

Bemærk: Virksomheden kan kun genoptages, hvis den ikke har været under tvangsopløsning inden for de seneste 5 år.

Du skal anmode om genoptagelse senest 3 måneder efter, at Erhvervsstyrelsen har bedt skifteretten om at opløse virksomheden. Der gives ikke dispensation for de tre måneder.

Vi sender besked til skifteretten, så snart vi kan genoptage virksomheden.

Mere information

Erhvervsstyrelsen kan sende en virksomhed til tvangsopløsning i skifteretten, hvis:

 • virksomheden ikke har en lovlig ledelse
 • virksomheden mangler en revisor, med mindre virksomheden lovligt har fravalgt revision af årsrapporten
 • virksomheden mangler at registrere reelle ejere
 • virksomheden ikke har indsendt årsrapport i tide
 • det ikke er muligt at komme i kontakt med ledelsen på den registrerede adresse for virksomheden
 • virksomheden ikke har reageret på tabt udestående kapital. 

Læs mere i vejledning om genoptagelse af kapitalselskaber.

Læs mere i vejledning om genoptagelse af VMBA.

Trin for trin

 1. Klik på [Start] og log ind med NemID medarbejdersignatur eller NemID privat
 2. Find og vælg virksomheden, der skal genoptages
 3. Vælg ’Genoptag virksomhed’ (kun muligt for virksomheder under likvidation eller tvangsopløsning)
 4. Indtast ledelse og godkendt revisor igen (hvis virksomheden lovligt har fravalgt revision, og det fremgår af tidligere årsrapporter, så kun ledelse)
 5. Indtast ejerforhold
 6. Vedhæft relevante dokumenter, fx generalforsamlingsreferat og erklæring fra godkendt revisor.

Kontakt Kundecenteret

Erhvervsstyrelsens Kundecenter

Telefon: 72 20 00 30

Vi har åbent:
mandag til torsdag 8:30-16:00,
fredag 9:00-15:00.

Hav dit CVR-nummer klar. Så kan vi lettere hjælpe dig, når du ringer.

Skriv til Erhvervsstyrelsens Kundecenter.